Tuân thủ chất lượng xuất bản sách trên Google Play Books

Khi xuất bản sách trên Google Play Books, bạn cần tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng sau đây để đảm bảo nội dung của bạn đáp ứng yêu cầu của Google:

  1. Định dạng đúng: Sách của bạn cần tuân thủ các quy định về định dạng của Google Play Books. Đảm bảo rằng sách được đóng gói trong đúng định dạng EPUB hoặc PDF và tuân thủ các hướng dẫn định dạng cụ thể của Google.
  2. Ngôn ngữ rõ ràng: Sách của bạn cần được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nghiêm trọng. Đảm bảo sử dụng công cụ kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp để kiểm tra nội dung trước khi xuất bản.
  3. Nội dung chất lượng: Sách của bạn cần đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Điều này bao gồm kiểm tra và chỉnh sửa nội dung để đảm bảo tính logic, độ chính xác và thông tin hữu ích cho độc giả.
  4. Hình ảnh và đồ họa: Nếu sách của bạn chứa hình ảnh hoặc đồ họa, đảm bảo chúng có chất lượng cao và phù hợp với nội dung. Đồng thời, đảm bảo bạn có quyền sử dụng hợp pháp cho các hình ảnh và đồ họa đó.
  5. Nội dung không vi phạm bản quyền: Đảm bảo rằng sách của bạn không vi phạm quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn nên sử dụng nội dung mà bạn có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.
  6. Đánh giá và phản hồi: Google có thể yêu cầu đánh giá và phản hồi từ độc giả để đảm bảo chất lượng sách. Hãy xem xét nhận thông tin phản hồi từ độc giả và cải thiện sách của bạn nếu cần thiết.

Lưu ý rằng các tiêu chuẩn chất lượng có thể thay đổi theo thời gian và được Google cập nhật định kỳ. Để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng hiện tại, hãy kiểm tra trang web chính thức của Google Play Books và tài liệu hướng dẫn của Google cho nhà xuất bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0985.364.288 - HỖ TRỢ 24/7