Thumbnail có thể được tạo từ ảnh có định dạng nào?

Thumbnail có thể được tạo từ ảnh có nhiều định dạng khác nhau. Dưới đây là một số định dạng ảnh phổ biến mà bạn có thể tạo thumbnail:

  1. JPEG (hoặc JPG): Đây là định dạng ảnh phổ biến được sử dụng cho các hình ảnh nén. JPEG thường được sử dụng cho các ảnh chụp ảnh số, ảnh nhiếp ảnh và hình ảnh trực tuyến. Bạn có thể tạo thumbnail JPEG từ ảnh JPEG gốc.
  2. PNG: PNG là một định dạng ảnh không mất mát, hỗ trợ chất lượng cao và hỗ trợ kênh đục (trong suốt). PNG thường được sử dụng cho các hình ảnh có độ phân giải cao và yêu cầu bảo toàn độ trong suốt. Bạn có thể tạo thumbnail PNG từ ảnh PNG hoặc từ các định dạng khác như JPEG.
  3. GIF: Định dạng ảnh GIF hỗ trợ các hình ảnh tĩnh và động. GIF thường được sử dụng cho các ảnh động, biểu tượng và hình ảnh gắn kết. Bạn có thể tạo thumbnail từ ảnh GIF hoặc từ các định dạng khác như JPEG.
  4. BMP: BMP là một định dạng ảnh không mất mát và không nén. Nó hỗ trợ chất lượng cao và độ phân giải lớn. Bạn có thể tạo thumbnail từ ảnh BMP hoặc từ các định dạng khác như JPEG.
  5. TIFF: TIFF (Tagged Image File Format) là một định dạng ảnh không mất mát và hỗ trợ nhiều bit màu. TIFF thường được sử dụng cho các ảnh chuyên nghiệp và ảnh không nén. Bạn có thể tạo thumbnail từ ảnh TIFF hoặc từ các định dạng khác như JPEG.

Ngoài ra, còn nhiều định dạng ảnh khác như SVG, WEBP, RAW và nhiều định dạng đặc biệt khác. Tuy nhiên, các định dạng ảnh phổ biến như JPEG, PNG, GIF, BMPTIFF thường được sử dụng rộng rãi và hỗ trợ tạo thumbnail một cách thông thường trong các ứng dụng và công cụ xử lý ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0985.364.288 - HỖ TRỢ 24/7