Quy định và chính sách của Google về xuất bản sách trên Google Play Books là gì?

Google Play Books có một số quy định và chính sách để đảm bảo nội dung xuất bản trên nền tảng này tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu. Dưới đây là một số quy định và chính sách quan trọng của Google Play Books:

  1. Nội dung hợp pháp: Google yêu cầu nội dung xuất bản trên Google Play Books phải tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành, không vi phạm quyền tác giả, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.
  2. Nội dung không phù hợp: Google không chấp nhận nội dung khiếm nhã, đồi trụy, bạo lực, phân biệt chủng tộc, kích động bạo động, hay vi phạm các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ trẻ em.
  3. Chất lượng nội dung: Google yêu cầu nội dung xuất bản trên Google Play Books phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm định dạng đúng, ngôn ngữ rõ ràng, không lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nghiêm trọng.
  4. Thể loại hạn chế: Google có thể áp đặt một số hạn chế đối với một số thể loại nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như nội dung người lớn hoặc nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, hoặc tình dục.
  5. Quyền sở hữu tác giả: Google yêu cầu người xuất bản đảm bảo rằng họ có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp cho nội dung mà họ đăng tải trên Google Play Books.
  6. Chính sách giá cả: Google có chính sách về giá cả và doanh thu phân chia cho sách xuất bản trên nền tảng Google Play Books. Người xuất bản cần tuân thủ các quy định và chính sách này khi định giá sách và quản lý doanh thu.

Đây chỉ là một số quy định và chính sách cơ bản của Google Play Books. Để biết thông tin chi tiết về quy định và chính sách của Google Play Books, bạn nên tham khảo trang web chính thức của Google Play Books hoặc tài liệu hướng dẫn của Google cho nhà xuất bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0985.364.288 - HỖ TRỢ 24/7