10 Quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có diện tích lớn nhất, quy mô kinh tế, thu nhập đầu người và dân số tương ứng (dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian):

 1. Nga:
  • Diện tích: 17.098.242 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 1,48 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 11.308 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 144 triệu người
 2. Canada:
  • Diện tích: 9.984.670 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 1,65 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 43.326 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 38 triệu người
 3. Trung Quốc:
  • Diện tích: 9.596.961 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 17,72 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 12.536 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 1,4 tỷ người
 4. Mỹ:
  • Diện tích: 9.525.067 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 22,68 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 68.309 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 331 triệu người
 5. Brazil:
  • Diện tích: 8.515.767 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 1,43 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 6.747 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 214 triệu người
 6. Úc:
  • Diện tích: 7.692.024 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 1,48 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 53.799 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 25 triệu người
 7. Ấn Độ:
  • Diện tích: 3.287.263 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 3,05 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 2.198 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 1,4 tỷ người
 8. Argentina:
  • Diện tích: 2.780.400 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 0,47 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 10.145 USD
  • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 46 triệu người
 9. Kazakhstan:
  • Diện tích: 2.724.900 kilômét vuông
  • GDP (năm 2021 ước tính): 0,18 nghìn tỷ USD
  • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 10.473 USD
   Xin lỗi, tôi gặp sự cố và bị giới hạn đối với kích thước câu trả lời. Dưới đây là tiếp tục danh sách 10 quốc gia có diện tích lớn nhất, quy mô kinh tế, thu nhập đầu người và dân số tương ứng:
 10. Algeria:
 • Diện tích: 2.381.741 kilômét vuông
 • GDP (năm 2021 ước tính): 0,17 nghìn tỷ USD
 • Thu nhập bình quân đầu người (năm 2021 ước tính): 4.278 USD
 • Dân số (ước tính năm 2021): Khoảng 44 triệu người

Lưu ý rằng các con số này chỉ là ước tính và có thể thay đổi theo thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0985.364.288 - HỖ TRỢ 24/7